Nya Ostlänken: Mätningar av fasadisolering för boende.

Akustikdoktorn Sweden har på uppdrag av COWI mätt fasadisolering med högtalarmetod enligt SS-EN ISO 16283-3:2016 för 23 byggnader i trakten kring Nyköping. Syftet har varit att komplettera den bullerkartering som COWI utfört i området för att ge en bra beslutsgrund för att ta fram ett åtgärdsprogram för god akustisk boendemiljö för de boende kring bansträckningen. De planerade åtgärderna kommer att bygga på de riktlinjer som Trafikverket har vad avser akustisk boendemiljö.  

Trafikverket projekterar en ny dubbelspårig järnväg om totalt 16 mil mellan Järna i Södermanland och Linköping i Östergötland. Banan planeras stå färdig för trafik 2035 och den nya restiden mellan Järna och Linköping beräknas bli 42 minuter utan uppehåll. Det blir en välkommen förstärkning av järnvägens kapacitet som bidrar till kortare restider, hållbara transporter och ökad punktlighet i tågtrafiken.

Rulla till toppen