Kurser och utbildningar

Akustikdoktorn har utvecklat skräddarsydda kurser inom akustik för yrkesverksamma personer med behov att fördjupa sina kunskaper. Vid ett flertal tillfällen har vi genomfört utbildningar i hel respektive halvdagsformat på olika industriföretag. Målgrupperna har varit konstruktörer, inköpare, säljare och specialister inom andra områden. Några exempel på teman är:

  • Grundläggande akustik och bullerkontroll
  • Järnvägsakustik
  • Beräkningsmetodik för mellan- och högfrekvensområdet
  • Byggnadsakustik

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar till era behov för att täcka såväl grundläggande begrepp och teori som mätteknik och specifika tekniska tillämpningar. Utbildningarna kan genomföras hos er eller på Markus Wallenberglaboratoriet i Stockholm (MWL/KTH) som vi samarbetar med. Akustikdoktorn föreläser också i MWLs kurser på mastersnivå.

Rulla till toppen