Om oss

Akustikdoktorn Sweden AB är ett litet och dynamisk akustikföretag som grundades 2019. Vi erbjuder företag och organisationer kvalificerat stöd med produktutveckling och planering för att förebygga risker av olägenheter från buller och vibrationer. Vi arbetar strukturerat och noggrannt och har bred erfarenhet inom såväl våra specialistområden som av andra relevanta teknikområden, som miljö och strömningsteknik. Vi är övertygade om att vi  tillför värde till era projekt.

Våra kunder spänner från tillverkande företag inom områden där låga bullernivåer och en god akustisk design är kritiska för produkten, tex inom flyg-, fartygs-, fordons- och järnvägsindustrin, men också inom ventilations- och värmebranschen via byggprojektörer till kommuner och landsting. Vi stöttar med projektledningstjänster samt med upphandlingar av komplexa system som järnvägsfordon.

Vi är etablerade inom byggnadsakustik i Stockholm med projekt för bla Hemsö Fastigheter och Familjebostäder. Vi har ett starkt kontaktnät med externa specialister och kan bland annat erbjuda analys och lösningar kring samhällsbuller, genom vårt samarbete med AkustiX spółka z o.o. med solid kompetens inom området och en gedigen referenslista vad avser bullerkartering med SoundPlan.

Ulf Orrenius

Ulf skrev sin avhandling om stomljudstransmission i fartygsskrov på KTH och har därefter utvecklat en unik industriell kompetens inom akustikområdet. Efter forskarstudierna arbetade han 18 år på Bombardier Transportation’s globala kompetenscenter för Akustik och Vibrationer med konstruktionsstöd för järnvägsfordon och flygplan och med tillämpad forskning. I olika rådgivande roller har han stöttat företag och organisationer inom ett brett spektrum av tillämpningar: rums- och byggnadsakustik, vägfordon, skeppsbyggnad, ventilationssystem, elmotorer, växellådor, fläktar, vibrationsdämpnings- och absorbentsystem, antenner etc. Han har också goda ledaregenskaper och erfarenheter från såväl att leda större internationella utvecklingsprojekt som att vara gruppchef på storföretag och VD för en teknikstartup.

Hans breda tekniska erfarenhet sträcker sig från akustisk planering och tekniksupport i större byggprojekt, via utveckling av tysta lösningar för nya produkter samt ledning av forskningsprojekt till mer praktiska områden som bullersäkring  av el- och förbränningsmotorer eller ventilations- och kylsystem. han har gedigen erfarenhet av att konstruera för god ljudkvalitet på flygplan, motorbåtar och tåg. Han har också lång erfarenhet som lärare och handledare på master och doktorandnivå och är författare till ett 50 tal vetenskapliga artiklar och konferensbidrag samt upphovsman till ett flertal patent inom akustik och strömningsteknik.Ulf Orrenius CV


Publikationer

Carl Grehan

Carl är civililingenjör från KTH med specialisering inom ljud och vibrationer. Han har under sin karriär skaffat sig en bred erfarenhet inom teknik, miljö och hållbarhet och har stor erfarenhet av buller och vibrationsutredningar till stor nytta vid hantering och tolkning av kravställningar samt för att ta fram åtgärdsförslag.

Han har både i sina anställningar och som ungdomsledare inom fotboll och scouting genomfört ett flertal utbildningar inom bland annat ledarskap och projektledning och har dessutom genom scoutmetoden ’learning by doing’, lärt sig mycket kring hantering av risker och metodik att undvika risk.

Rulla till toppen