Bullerdämpning av sjöpolisens nya patrullbåt

Akustikdoktorn har på uppdrag av Marell Boats mätt ljud- och vibrationsnivåer i en patrullbåt som tillhör sjöpolisen i Stockholm. Båten är av en ny typ med beteckningen MD15 och drivs av två Volvo Penta D6 DPI med drev.

Mätningarna genomfördes vid olika hastigheter i vatten mellan Nacka Strand och Björnsgrund samt under tomgångskörning vid kaj. Syftet var att kartlägga ljud och vibrationsnivåer ombord för att dels utveckla effektiva åtgärder för att minska ljudnivåerna i hytten, dels att stötta utvecklingen av framtida aluminiumbåtar och fartyg från Marell Boats.

Snabbgående aluminiumbåtar med hög motoreffekt i kombination med begränsad skrovdämpning kräver specifika åtgärder för  god ljudkomfort som flytande hyttgolv och optimerad avvibrering av motorer och även hytter. Akustikdoktorn har beprövad erfarenhet av bullerlösningar för båtar och fartyg. Förslag på åtgärder tas fram i samarbete mellan Akustikdoktorn och Marell Boats.

Rulla till toppen