Novum Life Science Center: Hjärtat

Akustikdoktorn är hedrade och stolta över att ha fått uppdraget med akustikarbetet för Nya Novum. Uppdragsgivare är Hemsö Fastigheter AB med Tengbom som ansvarig arkitektbyrå.

Arbetet inbegriper akustisk projektering av den nya tillbyggnaden Hjärtat som med sin lätta trästomme och sina vackra men reflekterande träytor i tak och på väggar kräver en genomtänkt plan och väl avvägda tekniska lösningar vad gäller ljudisolering och rumsakustisk utformning. Dessutom innefattar tillbyggnaden två generösa och akustiskt spännande ljusschakt för att ge goda dagsljusförhållanden för arbetsmiljöerna och dessutom en ny hörsal  i två plan med 180 platser.

Huset Novum med cirka 40 000 kvadratmeter kontors- och labblokaler ligger i Flemingsberg, Stockholms södra universitetsområde, ett innovationscentrum med ett tvärvetenskapligt utbud av forskning och högre utbildning i en dynamisk miljö där kunskap och kreativitet möts.

Genom projekt Nya Novum utökas huset med en modern tillbyggnad om cirka 10 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor. I byggnadens bottenvåning skapas en mötesplats och utrymme för service. En kreativ miljö som lockar till innovationer genom utbyte av tankar, idéer och perspektiv. Högst upp i byggnaden, på plan 11, erbjuds en exklusiv, indragen kungsvåning med terrasser åt alla håll och milsvid utsikt över södra Stockholm. Nya Novum byggs med en stomme av trä. Det är även trä som även dominerar byggnadens invändiga miljö.

 Projektets första del, en fullständig teknisk upprustning av det befintliga huset, startar under sommaren 2021. Nybyggnation av mittendelen av huset kommer igång under 2022. Invigningen av nya Novum kan ske tidigast år 2024. 

Rulla till toppen