Familjebostäder: Draget 1

Akustikdoktorn är hedrade och stolta över uppdraget att göra akustikarbetet för renoveringen av fastigheten Draget 1 på Södermalm i Stockholm. Uppdragsgivare är Cowi med Familjebostäder som slutkund. I fastigheten finns 178 st bostadslägenheter och elva lokaler om totalt 9 400 kvm.  Fastigheten från 1924 är blåklassad av Stadsmuseet, d.v.s. stadens högsta kulturklassificering. Detta medför att antikvarisk hänsyn måste tas och moderna funktionskrav som, tex akustik måste balanseras med bevarandekrav.  

Uppdraget inbegriper akustisk projektering inför renovering av lägenheter och lokaler. Stort fokus läggs på att förbättra luft och stegljudsisoleringen genom de ursprungliga träbjälklagen i kritiska utrymmen, såsom sovrum och vardagsrum. Bjälklagen förstärks akustiskt och strukturellt för en väsentligt förbättrad isolering. Åtgärderna utvärderas med beräkningar och validerande mätningar. 

I arbetet eftersträvas att rummens 20 tals karaktär bevaras och konstruktionslösningarna utarbetas i nära samarbete med arkitekt och antikvarie. Dessutom ska ventilationen byggas om från självdrag till frånluftssystem med energiåtervinning vilket kräver en väl fungerande teknisk lösning för att stomljudssäkra de nya värmepumparna. Hissarna moderniseras genom att befintliga hissdelar delvis byts ut, vilket  kräver akustisk planering. 

I tillägg har Akustikdoktorn tagit en ledande roll för projektering av ombyggnaden av två visningslägenheter där akustik och brandåtgärder samverkar för att säkerställa att respektive kravnivåer uppnås. Konceptritningar och bygghandling för väggar, tak golv har därvid utarbetats.

Bild: Lokala hyresgästföreningen Blecktornet

Rulla till toppen