Bullerskärmar längs E4an

Trafikverket uppför bullerskärmar längs E4an i trafikområde kring Kungens Kurva i höjd med gång- och cykelbron vid Skärholmsvägen. Skanska är ansvarig entreprenör med GreeNest form AB som leverantör av skärmarna.

För att bestämma akustisk prestanda för skärmarna har Akustikdoktorn genomfört såväl standardiserade mätningar som simuleringar med AlphaCell. Arbetet syftar dels att utveckla tekniska skärmlösningar som möter beställarens höga krav på så såväl ljudabsorption som ljudisolering, samt dels att kvalificera skärmarna akustiskt. Sju olika konstruktioner  har utvärderats. Skärmarna produceras av GreenEst i samarbete med produktionspersonal från Malmö Arena.

Mätningarna i Malmö har utförts enligt EN1793-5 respektive EN1793-6 tillsammans med vår mycket kvalificerade partner Akustix Sp z o. o. Metoden bygger på pulsad excitering och möjliggör att mätningar kan utföras såväl i miljöer med relativt höga bakgrundsnivåer som i miljöer med viss efterklang, i detta fall inne i mässhallen, då reflexer effektivt kan elimineras från uppmätt signal genom att applicera ett sk Adríennfönster på tidssignalen.

Alfacell är ett avancerat simuleringsverktyg från Matelys för att akustiskt och termiskt analysera konstruktioner med porösa respektive fibrösa material.

Rulla till toppen