Antiphon AB

  • Utveckling av dämp- och akustikpaket för elfordon, identifiering av nya produkter.
  • Tekniskt säljstöd
  • Marknadsanalys och teknisk support vad avser metoder för materialprovning
  • Utbildning av Antiphons personal med fokus på absorbent och dämpmaterial

”Antiphon har haft god hjälp av Ulf vid både intern akustikutbildning och tillfällen då vi behövt råd och experthjälp vid tekniska kundfrågor. Hans erfarenhet i akustikfrågor har varit av stort värde vid olika konsultationer såväl inom produktutveckling som i vår labbverksamhet och kan varmt rekommenderas!”, 

Berit Andersson, VD Antiphon AB.

Greenest Form AB

Akustikdoktorn har mätt och beräknat ljudreduktion och absorption för nya bullerskärmar för Trafikverket. Sju skärmkonstruktioner har utvärderats enligt EN1793-5 and EN1793-6 tillsammans med vår mycket kompetenta partner Akustix Sp z o. o. Dessutom har transmission och absorption beräknats med Alpha Cell.

”Vi har under hösten 2020-våren 2021 anlitat Akustikdoktorn AB för akustiska mätningar enligt EU standard, gällande reflektion och absorption av våra bullerskärmar till projekt Kungens Kurva förbifart Stockholm med Skanska/Trafikverket som beställare. Arbetet utfördes snabbt, professionellt och tydligt. Ulf visade prov på hög teknisk kunskapsnivå och även förmåga att på ett lekmannamässigt vis kunna förklara redovisade resultat. 

Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Akustikdoktorn AB och kan varmt rekommendera Ulf för akustiska mätningar och utredningar.”

Anders Lindgren, VD Greenest Form AB.

Alstom Germany

Akustisk modellering av höghastighetståg

  • Externljud med Train Noise Expert (ISVR)
  • Internljud med VA1 (ESI)

Autoform i Malung AB

  • Utveckling och utvärdering integrerat ljuddämpningskoncept för Autoform produkter
  • Utbildning av Autoforms personal vad gäller buller och vibrationer

Ensy AB

Interim VD: Ledning och samordning av företagets ledningsgrupp, ledning av utvecklingsprojekt och försäljning, miljöcertifiering och patenteringsarbete, bidragsansökningar samt allmän planering och dokumentering.

Said about Dr. Orrenius

” Ulf is one of the most inspiring persons I’ve ever worked with. Cooperation with Ulf enhances your own performance and presents a good environment for new ideas and solutions.”

 Martin Almgren, Head of Acoustics department at Tyréns 

 

”During many years in Aero- and Thermodynamics as a colleague at Bombardier Transportation, I have on several occasions worked with Ulf and got to know him on a personal level. In my experience Ulf is a very knowledgeable acoustician, inquisitive and open minded, with a strong personal drive to develop, improve and implement. You will be happy to have Ulf in your team or project.”, 

  Mikael Sima, Founder CEO and Senior consultant at MSiCo AB

Rulla till toppen