Järnvägsbuller

Vi kan järnvägsakustik. Med 18 års erfarenhet från Bombardier Transportation Global Centre of Competence for Acoustics and Vibration, ett av världens främsta kompetenscentra inom området, har Akustikdoktorn kunnandet och nätverket för att analysera era behov och ta fram effektiva lösningar.

Spårsystem:  Vi utvecklar den mest effektiva lösningsstrategin med hänsyn till kostnader, bullerkrav och andra funktionella villkor som snöröjning etc. Resultatet är typiskt en kombination av skräddarsydda program för spår och hjulslipning och installationer på plats av tex Top of Rail smörjautomater, bullerplank, diffraktorer samt hjul- och spårdämpningssystem.

Vibrationer:  Vi mäter och analyserar vibrationsnivåer och gör riskbedömningar inför ny byggnation etc. Vi tar också fram åtgärder och systemlösningar i mark och i byggnad för kostnadseffektiv isolering.

Fordon:  Vi stöttar med kravställning vid upphandling av järnvägsfordon samt akustisk planering och kontroll av bullriga komponenter som dieselmotorer, HVAC system, kompressorer, motorer samt aero-akustiska källor. Vi tar fram tekniska specifikationer gentemot underleverantörer, definierar program för uppföljning och kontroll samt föreslår effektiva bullerreducerande åtgärder. För korgkonstruktioner fördelar vi ljudkraven på olika delsystem och fungerar som en kunnig part i konstruktionsarbetet. Akustikdoktorn har gedigen erfarenhet av multidiciplinär konstruktion med såväl strukturella lastkrav, ljudkrav, brandkrav och viktkrav. Vi har erfarenhet av viktminimering med avseende på last och ljudreduktion och vet hur man bäst drar nytta av dämp- och absorptionssystem. Vi tar fram ljudbudgetar och beräknar akustisk prestanda. Vi analyserar PA system med hänsyn till krav på taluppfattbarhet (RASTI, STIPA) både i fordon och på perrong. Dessutom har vi erfarenhet av att minimera buller från elmotorer.

Ljudbarriärer. Ensta Station, Stockholm
FE-SEA model för takanalys. Orrenius, U. och Kunkell, H. “Sound Transmission through a High-Speed Train Roof”, Proc. ICSV 2011″
Rulla till toppen