Produktutveckling

Vi kan produktutveckling. Vi vet att akustikfrågorna behöver bemötas redan från de första designskisserna och behöver finnas med hela vägen till typtestning och utformning av serviceprogram. Formeln lyder: ju tidigare ett potentiellt problem kan identifieras, desto enklare och billigare dess lösning. Lättare sagt än gjort kan man tänka men vi vet av erfarenhet att genom ett systematiskt arbete med konstruktionsgenomgångar i utvecklingsarbetet kan dyrköpta misstag undvikas. Slutprodukten kommer då att möta era kunders förväntningar utan kostsamma omtag.

Konstruktionsstöd och planering

Vår nyckelkompetens är akustisk planering och designstöd i alla faser av produktutvecklingen: från bedömning av tidiga designidéer till detaljerat beräknings- och konstruktionsarbete i senare utvecklingsfaser. Vi kan stötta med  specifikation och dimensionering av vibrationsisolering för motorer och kompressorer, tysta ventilationssystem liksom effektiva ljudfällor och inkapslingar. Vi har också en unik kompetens kring tysta elmotorer.

Akustisk design för ökat produktvärde

Vi tar fram testprogram och rekommendationer för beräkningar för att minimera riskerna för buller- och vibrationsproblem innan de uppstår. Vi utför de tester som behövs samt genomför simuleringar. Vi hjälper till att definiera krav på underleverantörer för att nå målen för slutprodukten. I arbetet tar vi givetvis hänsyn till kostnadskrav samt andra funktionskrav som vikt, aerodynamik, brandsäkerhet och miljö. På alla dessa sätt tillför vi mervärde till era produkter.

Rulla till toppen