Novum Life Science Center

Akustikdoktorn är hedrade och stolta över att ha fått uppdraget att göra akustikarbetet för NOVUMs uppgradering av sina ventilations, värme och kylsystem i Flemingsberg. 

Uppgraderingen syftar att förbättra byggnadens prestanda vad gäller energiförbrukning och komfort samt att framtidssäkra de tekniska systemen för bland annat styr och reglerteknik.

Systemet är mycket omfattande och levererar kyla, värme och ventilation till hyresgästerna. Byggnaden om ca 39 000 kvadratmeter rymmer  ett stort antal forsknings- och utvecklingsverksamheter samt specialistvård. I NOVUMs lokaler bedrivs bland annat avancerad cancerforskning med krav på mycket låga temperaturer för förvaring av biologiskt material.  

Akustikdoktorn har ansvar för att de nya fläktar och kylmaskiner som installeras inte leder till problem med ljud och vibrationer och att säkra ljudnivåerna i de lokaler som berörs. I projektet gör vi både experimentell och teoretisk analys av stom- och luftljudstransmission samt beräkningar och mätningar av ljud i ventilationssystemet. De avancerade fläktsystemen medför höga tryck och kräver fokus på bland annat balansering av flöden med tysta spjäll och don och Akustikdoktorns omfattande erfarenhet av ventilations- och kylsystem i flygplan och tåg kommer väl till pass.

Scroll to Top