Beräkningar

Dagens produktutveckling kräver korta ledtider till marknadsintroduktion. Simuleringar med ett tydligt mål att finna smarta och effektiva konstruktionslösningar, kan korta dessa ledtider och ge relevant beslutsunderlag innan prototyper finns tillgängliga. Akustikdoktorn har expertkunnande och erfarenhet av att använda virtuella CAE verktyg som Finita Element (FE), Statistisk Energianalys (SEA)  och Strålgångsakustik (RayTracing) samt Transfermatrismetoder (TMM). Dr. Orrenius har 20 års erfarenhet av att använda beräkningsverktyg för att utvärdera och optimera olika åtgärder för minskad vikt och buller i fordonskonstruktioner och föreläser på KTH inom området energimetoder. Genom vårt partnerskap med Akustix kan vi också erbjuda kvalificerade analyser av samhällsbuller med SoundPLAN.

Akustikdoktorn har också tillgång till beräkningsverktyg för att utvärdera bullerplank och andra ljudbarriärer, transfermatrismetodik för komplexa skiljeväggar liksom för ljudutbredning i kanaler och ljuddämpare.
In-situ sound reduction testing of rail-car floor
Pass-by noise tests for EU project Acoutrain

Lösningen till bullerproblem kan vara rättfram; en fläkt går kanske att varvtalsstyra med väsentligt lägre ljudnivåer som resultat. Men ofta krävs en djupare förståelse för problemet: vilka källor och transmissionsvägar dominerar?  Hur blir det efter planerad åtgärd?  Denna förståelse kan uppnås genom en genomtänkt analysstrategi som innefattar såväl undersökande mätningar som beräkningar. Annars finns en klar risk att man åtgärdar fel problem.

Akustikdoktorn har erfarenheten och det teoretiska kunnandet för att skräddarsy analysarbetet efter behoven och förutsättningarna för att nå effektiva åtgärder. För att tysta en bullrig kompressor en trappa ner kan det krävas såväl förbättrad vibrationsisolering som en ljudfälla i en ventilationskanal. Undersökande mätningar ger svaret.

Ljudreduktionsindex för en vägg eller ett golv och ljudeffekten för en bullrig maskin bestäms med ISO standarder. Men för att förstå vilka bulleråtgärder som är mest effektiva, eller hur vikten på en konstruktion bäst kan minskas, kan mer avancerade metoder krävas som intensitetsskanning och experimentell TPA (Transfer Path Analysis). Akustikdoktorn kan genomföra sådana tester och tillsammans med era konstruktörer ta fram förslag på lämpliga konstruktionsändringar.