Low track-side and standard noise barriers Ensta Station, Stockolm
Coupled FE-SEA model for roof analysis Orrenius, U. and Kunkell, H. “Sound Transmission through a High-Speed Train Roof”, Proc. ICSV 2011

Järnvägsbuller

Vi kan järnvägsakustik. Med 18 års erfarenhet från ett av världens främsta kompetenscentra inom området har Akustikdoktorn  kunnandet och nätverket för att analysera era behov och ta fram effektiva lösningar.

Spårsystem: Vi utvecklar den mest effektiva lösningsstrategin med hänsyn till kostnader, bullerkrav och andra funktionella villkor som snöröjning etc. Resultatet är typiskt en kombination av skräddarsydda program för spår och hjulslipning och installationer på plats av tex bullerplank, diffraktorer samt hjul- och spårdämpningssystem.

 Fordon:  Vi stöttar med akustisk planering och kontroll av bullriga komponenter som dieselmotorer, HVAC system, kompressorer, motorer samt aero-akustiska källor. Vi tar fram tekniska specifikationer gentemot underleverantörer, definierar program för uppföljning och kontroll samt föreslår effektiva bullerreducerande åtgärder. För korgkonstruktioner fördelar vi ljudkraven på olika delsystem och fungerar som en kunnig part i konstruktionsarbetet. Akustikdoktorn har gedigen erfarenhet av multidiciplinär konstruktion med såväl strukturella lastkrav, ljudkrav, brandkrav och viktkrav. Vi har erfarenhet av viktminimering med avseende på last och ljudreduktion och vet hur man bäst drar nytta av dämp- och absorptionssystem. Vi tar fram ljudbudgetar och beräknar akustisk prestanda. Vi analyserar PA system med hänsyn till krav på taluppfattbarhet (RASTI, STIPA) både i fordon och på perrong. Dessutom har vi erfarenhet av att minimera buller från elmotorer.