Antiphon AB

  • Utveckling av dämp- och akustikpaket för elfordon, identifiering av nya produkter.
  • Tekniskt säljstöd
  • Marknadsanalys och teknisk support vad avser metoder för materialprovning
  • Utbildning av Antiphons personal med fokus på absorbent och dämpmaterial

" Antiphon har haft god hjälp av Ulf vid både intern akustikutbildning och tillfällen då vi behövt råd och experthjälp vid tekniska kundfrågor. Hans erfarenhet i akustikfrågor har varit av stort värde vid olika konsultationer såväl inom produktutveckling som i vår labbverksamhet och kan varmt rekommenderas!", Berit Andersson, VD Antiphon AB.

Swegon AB

  • Utbildning av Swegons personal

  • Support med beräkningsmetodik för ventilationssystem

Autoform i Malung AB

  • Utveckling och utvärdering integrerat ljuddämpningskoncept för Autoform produkter
  • Utbildning av Autoforms personal vad gäller buller och vibrationer

ENSY AB

Interim VD: Ledning och samordning av företagets ledningsgrupp, ledning av utvecklingsprojekt och försäljning, miljöcertifiering och patenteringsarbete, bidragsansökningar samt allmän planering och dokumentering.

Said about Dr. Orrenius

" Ulf is one of the most inspiring persons I've ever worked with. Cooperation with Ulf enhances your own performance and presents a good environment for new ideas and solutions."
  Martin Almgren, Head of Acoustics department at Tyréns 

"During many years in Aero- and Thermodynamics as a colleague at Bombardier Transportation, I have on several occasions worked with Ulf and got to know him on a personal level. In my experience Ulf is a very knowledgeable acoustician, inquisitive and open minded, with a strong personal drive to develop, improve and implement. You will be happy to have Ulf in your team or project.", 
  Mikael Sima, Founder CEO and Senior consultant at MSiCo AB