Bullerdämpning i sjöpolisens nya patrullbåt

Akustikdoktorn har på uppdrag av Marell Boats mätt ljud- och vibrationsnivåer på en patrullbåt som köpts av sjöpolisen i Stockholm. Båten är av en ny typ med beteckningen MD15 och drivs av två Volvo Penta D6 DPI med drev.

Mätningarna genomfördes i vatten mellan Nacka Strand och Björnsgrund, huvudsakligen i och kring farleden, vid olika hastigheter samt under tomgångskörning vid kaj. Syftet var att kartlägga ljud och vibrationsnivåer ombord för att dels ge input till att välja effektiva åtgärder för att minska ljudnivåerna i hytten, dels att kartlägga buller och vibrationer i denna typ av båt för att stötta utvecklingen av framtida aluminiumbåtar och fartyg från Marell Boats.

Akustikdoktorn har beprövad erfarenhet av bullerlösningar för båtar och fartyg. Förslag på åtgärder tas fram i samarbete mellan Akustikdoktorn och Marell Boats. Snabbgående aluminiumbåtar med hög motoreffekt i kombination med begränsad skrovdämpning kräver specifika åtgärder för en god ljudkomfort som flytande hyttgolv och optimerad avvibrering av motorer och även hytter.