Akustikdoktorn Sweden AB grundades 2019 av Dr. Ulf Orrenius med syftet att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster inom området akustik och vibrationer. Målsättningen är att erbjuda företag och organisationer kvalificerat stöd med produktutveckling och planering för att förebygga risker av olägenheter från buller och vibrationer. Men vi hjälper också till med felsökning och lösningar om problem uppstår. Dessutom kan vi erbjuda analys och lösningar kring samhällsbuller, bland annat genom samarbete med AkustiX spółka z o.o. som har en solid kompetens inom området och en gedigen referenslista vad avser beräkningar med SoundPlan 

Våra kunder spänner från kommuner och landsting, via byggprojektörer till tillverkande företag inom områden där låga bullernivåer och en god akustisk design är kritiska för produkten, tex inom fordons- och järnvägsindustrin, men också inom ventilations- och värmebranschen.

Dr. Orrenius skrev sin avhandling om stomljudstransmission i fartygsskrov på KTH och har därefter utvecklat en unik industriell kompetens inom akustikområdet. Efter forskarstudierna arbetade han 18 år på Bombardier Transportations globala kompetenscenter för Akustik och Vibrationer med konstruktionsstöd för järnvägsfordon och flygplan och med tillämpad forskning. I olika rådgivande roller har han som konsult dessutom stöttat företag och organisationer inom ett brett spektrum av tillämpningar: rumsakustik och byggnadsakustik, vägfordon, skeppsbyggnad, ventilationssystem, elmotorer, växellådor, fläktar, vibrationsdämpnings- och absorbentsystem, antenner etc. Han har också goda ledaregenskaper och har erfarenheter från såväl att leda större internationella utvecklingsprojekt som att vara gruppchef på storföretag och som VD för en teknikstart-up.

Hans breda tekniska erfarenhet sträcker sig från akustisk planering i större byggprojekt, utveckling av tysta lösningar för nya produkter samt ledning av forskningsprojekt till mer praktiska områden som utveckling av elmotorer, ventilations- och kylsystem, motorfjädringar samt akustikpaket och andra lösningar för flygplan och tåg. Han har också lång erfarenhet som lärare och handledare på master och doktorandnivå och är författare till ett 50 tal vetenskapliga artiklar och konferensbidrag samt upphovsman till ett flertal patent inom akustik och strömningsteknik.